Disclaimer - Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Marcs Golfshop iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Marcs Golfshop is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website of het e-mail programma van Marcs Golfshop zouden voorkomen.

'Marcs Golfshop' informeert de klant dat haar site 'links' of 'hyperlinks' met andere sites kan bevatten (de verbonden sites). De klant aanvaardt dat 'Marcs Golfshop' zich van elke aansprakelijkheid vrijstelt met betrekking tot de inhoud die verschijnt op een verbonden site of elk product of dienst waarnaar de verbonden site verwijst. De verbonden site is beheerst door een operator die onafhankelijk is van 'Marcs Golfshop'.

In het geval dat bij een product een foutieve prijs of onjuiste informatie wordt vermeld, ten gevolge van een schrijffout, een foutieve voorlichting door de leverancier van het product of externe factoren, houdt Marcs Golfshop zich het recht voor uw bestelling van deze producten te weigeren of te annuleren. In het geval er reeds betalingen door u werden gedaan, zullen deze bedragen door Marcs Golfshop aan u worden terugbetaald.

Linken naar de website van Marcs Golfshop.
Indien U een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd te doen naar de Homepage van Marcs Golfshop.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Indien U nog vragen of opmerkingen heeft m.b.t. deze disclaimer van Marcs Golfshop, neemt U dan a.u.b. contact op met ons via info@marcs-golfshop.nl of belt U tijdens kantooruren naar +32 (0)50 344 617.

Met vriendelijke groet,


Marc Loeffen
Marcs Golfshop